Komålningar - Cow-scapes 2001-2005Kor vid Broröds gård


Italienkrisen 2001

Kring 2001 kom konstnärsskapet in i en kris, egentligen hade den smugit sig på under ett antal år.
Till slut gick det inte längre att fortsätta med de upplösta trädgårdsmotiven, ämnet var grundligt genomtröskat. Alla drömska reminiscenser, återsken, trädgårdsminnen, förtrollade trädgårdar och garden-magic var tvungna att få ett avslut. Stilen satt som i en perfekt matris och den minsta förändring skulle leda till en försämring.
På gården vi hyrde vårt boende, födde värdfamiljen Andersson upp köttdjur av olika raser och med olika färgblandningar. Jag hade länge tyckt att de var intressanta. De sämsta av trädgrdsmålningarna blev återanvända som en slags bakgrundsbilder, grundmålningar där färganslaget bildade en utgångspunkt för en ny målning - koporträtt. Det var härligt att få måla tyngd, rundhet och något substantiellt som kontrast till det mångtydiga och vaga i trädgårdsdrömmerierna.

Hemsidan Meny